Έκδοση διαπιστωτικής πράξης Λαϊκής Αγοράς Δεσκάτης