ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΠ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016 ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠ. 89/2016 ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ