Έγκριση του πρακτικού του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Τροφίμων για το έτος 2016 ” του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών Προσώπων