Έγκριση του πρακτικού του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2016” του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών Προσώπων.