Έγκριση του πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2018» του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών του Προσώπων.