Έγκριση του πρακτικού ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.