Έγκριση του νέου πρακτικού κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ» προϋπολογισμού 645.000,00€ με Φ.Π.Α. μετά από κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, της αναδόχου εταιρείας.