Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Χαλικοστρώσεις και τεχνικά έργα προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις » με αριθμ. μελ. 41/2017 Αναδόχου ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ&ΣΙΑ Ε.Ε.