Έγκριση του 1ου πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 624.500,00 € με (Φ.Π.Α. 24% ).