Έγκριση του 1ου πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Καρπερού Δήμου Δεσκάτης» προϋπολογισμού 158.400,00€ με (Φ.Π.Α. 24% ).