Έγκριση του 1ου πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης» προϋπολογισμού 96.000,00 € με (Φ.Π.Α. 24% ).