Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου « Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης στην ΤΚ Καρπερού και ΤΚ Παρασκευής »