Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση και κατασκευή τοιχίου σε τμήμα δρόμου προς οικισμό Γηλόφου» με αριθμ. μελ. 29/2020 και Ανάδοχο την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.