Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών δρόμων», με αριθμ. μελ. 38/2018 και Ανάδοχο τον ΛΑΒΟ ΚΩΝ/ΝΟ, ΕΔΕ