Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Δασοχωρίου με αριθμ. μελ. 51/2017 και Ανάδοχο την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ