Έγκριση τοποθέτησης υφιστάμενων δραστηριοποιούμενων πωλητών σε θέσεις της Λαϊκής Αγοράς και καταγραφή των κενών θέσεων.