Έγκριση των πρακτικών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμου από ξηραντήριο προς ΔΙΑΔΥΜΑ προϋπολογισμού 645.000,00€ με Φ.Π.Α.