: Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Χασίων» προϋπολογισμού 410.000,00€.