Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας του έργου «Καθοδηγητικό τοιχίο στο ρέμα Καραβίδας και συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμου προς Κατάκαλη» προϋπολογισμού 233.000,01€.