Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτόστρωση παράπλευρων αγροτικών δρόμων στον οδικό άξονα Δήμητρας –Παλιουριάς συνoλικής απόστασης 2,00Κm» προϋπολογισμού 445.000,00€.