Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για εκμίσθωση για εκμετάλλευση συστάδων του Δημοτικού δάσους Καρπερού, της Τοπικής Κοινότητας Καρπερού.