Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας δημοτικής έκτασης 4.920,00τ.μ. της Τ.Κ. Παλιουριάς στη θέση «Τσέρος » για σταβλικές εγκαταστάσεις