Έγκριση των πρακτικών της ανοιχτής δημοπρασίας του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων 6,00Κm» προϋπολογισμού 896.000,00 €.