Έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Νηπιαγωγείου Δεσκάτης» εκτιμώμενης αξίας 62.500,00 € με Φ.Π.Α.