Έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού του «Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων προς ταμιευτήρα Ιλαρίωνα» εκτιμώμενης αξίας 23.716,38€ με Φ.Π.Α. 24%