Έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού του «Χαλικόστρωση αγροτικού δρόμου από οικισμό Δήμητρας προς ταμιευτήρα Ιλαρίωνα » εκτιμώμενης αξίας 26.537,51 € (πλέον Φ.Π.Α. 24% ).