Έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού «Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης (Σπασίματα αγωγού ύδρευσης Δήμου Δεσκάτης)» εκτιμώμενης αξίας 57.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%