Έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, του για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2021 του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών προσώπων αυτού.