Έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης του δημόσιου ανοιχτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, του για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2020 του Δήμου Δεσκάτης και των Νομικών προσώπων αυτού.