Έγκριση των πρακτικών κατακύρωσης του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2019 για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων