Έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΡΟ» προϋπολογισμού 138.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και έγκριση της επικαιροποιημένης ΕΣΥ λόγω των τροποποιήσεων του Ν.4412/2016.