Έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου με τίτλο «Εργασίες Βελτίωσης – Ανακαίνισης ανοιχτών γηπέδων Δεσκάτης» προϋπολογισμού 462.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και έγκριση της επικαιροποιημένης ΕΣΥ λόγω των τροποποιήσεων του Ν.4412/2016..