Έγκριση των όρων της διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) χλοοκοπτικού βραχίονα με καταστροφέα και μιας (1) κεφαλής κλαδέματος» π/υ 53.320,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%) που αφορά στο Υποέργο με Α/Α:2 της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ακραίων φυσικών, καιρικών φαινομένων και καταστροφών στο Δήμο Δεσκάτης» με MIS: 5072484 ενταγμένης στο Ε.Π «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».