Έγκριση των όρων της διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4, ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ» π/υ 262.880,00 € (με ΦΠΑ 24%) που αφορά στο Υποέργο με Α/Α:1 της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ακραίων φυσικών, καιρικών φαινομένων και καταστροφών στο Δήμο Δεσκάτης» με MIS: 5072484 ενταγμένης στο Ε.Π «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».