Έγκριση των με αριθμ. 03/2022 και 04/2022 μελετών προμηθειών της ΔΤΥ Δήμου Δεσκάτης των Υποέργων 1 & 2 του έργου με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση ακραίων φυσικών, καιρικών φαινομένων και καταστροφών στο Δήμο Δεσκάτης» ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με MIS : 5072484.