Έγκριση των εργασιών για το έργοΔιαμόρφωση χώρου ποτίστρας στη θέση «ΛΑΗ» και λοιπές οικοδομικές κατασκευές