Έγκριση της προμελέτης με τίτλο « Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης » (ΜΑΙΟΣ 2018 ) – Εξουσιοδότηση Νόμιμου Εκπροσώπου του Δήμου Δεσκάτης