Έγκριση της μελέτης « Υδραυλική μελέτη για τη δημιουργία έργου ταμίευσης στη θέση Παναγία Λάη »