Έγκριση της με αριθμ. 109/2018 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Περίφραξη γύρω από το φράγμα ύδρευσης και δημιουργία χώρων αναψυχής στην ΔΚ Δεσκάτης».