Έγκριση της υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Επανάχρηση κτιρίου (Μύλος Δεσκάτης) Δήμου Δεσκάτης και μετατροπή του σε (Κέντρο Πολιτισμού και Λαογραφίας)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ03: «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» στη με Α.Π.: 5838/740/Α3 πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ