Έγκριση της υπ’ αριθμ 60/2015 απόφασης της ΔΕΠΑΠ σχετική με : Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Σφαγειοτεχνικής Εγκατάστασης Σφαγεία ΔΕΠΑΠ Δεσκάτης