Έγκριση της υπ αριθμ. 50/2017 Μελέτης για το έργο « Ύδρευση Καρπερού ( Κατασκευή αγωγού ύδρευσης ) » πρ/σμού 461.000,00 €