Έγκριση της υπ’ αριθμ.38/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος «Δ.Ε.Π.Α.Π.» με θέμα : «Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δεσκάτης »