Έγκριση της υπ’ αριθμ. 37/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος «Δ.Ε.Π.Α.Π.» με θέμα Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( Στοχοθεσία ) έτους 2018