Έγκριση της υπ’ αριθμ.36/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος «Δ.Ε.Π.Α.Π.» με θέμα έγκριση προϋπολογισμού της Δ.Ε.Π.Α.Π. Οικονομικού Έτους 2018