Έγκριση της υπ. αριθμ. 32/2018 Απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος με θέμα « Έγκριση αναμόρφωσης του Ο.Π.Δ. ( ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ) της Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2018 »