‘Εγκριση της υπ. αριθμ 30/2023 απόφασης του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας « Ανδρομάνα» με θέμα Έγκριση απολογισμών του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Ανδρομάνα» οικονομικών ετών 2017-2018-2019-2020-2021-2022.