Έγκριση της υπ’ αριθμ 15/2016 απόφασης της ΔΕΠΑΠ σχετική με : Τροποποίηση του προ/σμού οικον. Έτους 2016 της ΔΕΠΑΠ Δήμου Δεσκάτης