: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ α) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, β) Δήμου Δεσκάτης γ) Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας και δ) Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ) για την υλοποίηση του έργου «Διερεύνηση βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης από βιομάζα ή συναφείς πηγές ενέργειας, στον οικισμό της Δεσκάτης και ανάπτυξη μοντέλου πρότυπης πιλοτικής μονάδας σε δημόσια κτίρια, με σκοπό τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία».