Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας για την Οργάνωση και Λειτουργία του Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης « Γενέτειρα της ΤΥΘΥΟΣ » με Συντονιστή Φορέα την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΚΟ και υποβολή Πρότασης ένταξής του στο Δίκτυο ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ της UNESKO.